De informatie zoals opgenomen op deze website en in alle elektronische nieuwsbrieven uit naam van NewChannel is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze informatie en de daarin opgenomen gegevens, kan NewChannel niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie. NewChannel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.  Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover NewChannel geen controle heeft. NewChannel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Informatie van deze website en/of gelinkte websites mag niet verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NewChannel.